Kanibal plakao priajui kako je zaklao psa, kasapljenje svoje majke opisao hladnoakseiSudna?

aounezavidnojsituaciji,jernikoodkraji?

kihkrivi?

aranije?

eliopreuzetiovajslu?

ajkojijeizazvaovelikouznemirenjejavnosti。

Naposljetkumujedodijeljenadvokat,kojijetokomispitivanjanekolikoputanapu?

taoprostoriju,jerjeVeli?

iznosioprevi?

ezlokobnihdetaljaodkojihseledikrvu?

ilama。

Onjetokomispitivanjakazaodajeprijemajkeubiosvogpsa,zaklav?

iga!

Kakootkrivana?

izvor,nakontogau?

aojeuku?

uiposljednjiputobratioseNasihi:“Majko,jesilitizadovoljnasamnom?

“,na?

tajenesretna?

enakazaladajeste?

immujeokrenulale?

a,Veli?

jezamahnuosjekiromudariv?

ijeuvrat。

Prisutnisuse?

okirali?

injenicomdajeVeli?

plakaodokjepri?

aokakojeiskasapiopsa,alidanijepokazivaoemocijekadajegovoriooubistvumajke。

Hladnojepojasniodajemajkuubiodabiprinio?

rtvu!

Crnamagija

Onjenaispitivanju,kakootkrivana?

izvor,ponovioono?

tojekazaoistra?

iteljima,atojedajemajkuubiosjekiromtedajenjenotijeloprepolovio,kasnijeraspar?

ao,pekaoijeo!

Ponoviojedajepodutjecajemcrnemagije,takozvanihsihira,tedasumutonaredila?

etirid?

ina。

Spaljenedijelovezakopaojeudvori?

teku?

e,akasnijesuihistra?

iteljiprona?

liprekopavaju?

iuzpomo?

bagera。

NakrajuispitivanjaVeli?

jeupu?

enupritvor,anare?

enojeinjegovotimskopsihijatrijskovje?

ta?

enje,kojetrebadatikona?

anodgovoronjegovojura?

unljivosti。

Izoliranupritvoru

Veli?

ujeodre?

enjednomjese?

nipritvorinalaziseuKPZ-uLuke,gdjeje,kakosaznajemo,izoliranodostalihpritvorenikategana?

etnjustra?

ariizvodesamog。

Ovapritvorskajedinicanemaprostorijepredvi?

enezaosumnji?

enikenjegovogprofila。

Priulaskuoduzelisumupertlesobu?

e,aiz?

elijesusklonjeniiostalipredmetipomo?

ukojihbimogaonauditisebiilistra?

arima。

Booking。